jun
04

Transcom och E-conomic - som erbjuder internet baserat bokföringssystem - har träffat ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att E-conomics kunder nu får tillgång till en fullt integrerad lösning rörande fakturering, fakturahantering, inbetalningshantering, påminnelse och inkasso.

Vi har byggt en lösning där all information mellan systemen, helt automatiskt uppdaterar respektive system, vilket innebär att varken e-conomics kunder eller e-conomic själva behöver lägga någon tid på manuell uppdatering. Även bokföringstransaktioner skickas och bokas maskinellt. E-conomics kunder kan alltså få en full avlastning rörande fakturahantering och påminnelse, inkasso och istället ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Läs mer om samarbetet med E-conomic här

 


Just nu värderat 1.5 av 3844 människor

 • Currently 1,501288/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
feb
18

Transcom CMS har tecknat nytt avtal med Datametrix som kommer sänka kostnaderna för utskrifter av fakturor, betalningspåminnelse och inkassokrav. Avtalet innefattar såväl printtjänster som print- och portoptimering. Transcom ges också möjligheten till att skicka in printfiler senare på dagen och ändå få breven utdelade dagen därpå.

Vikten av att kunna leverera en hög kvalité och säkerhet kring utskrifter av fakturor, betalningspåminnelse och inkassokrav, kan inte nog betonas. Samtidigt är det också viktigt att detta sker till konkurrenskraftiga priser. Transcom kan genom sitt nya avtal med Datametrix erbjuda marknaden mycket konkurrenskraftiga lösningar och priser rörande hantering av fakturor och betalningspåminnelser.

läs mer på IDG: 


Just nu värderat 3.1 av 7 människor

 • Currently 3,142857/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
feb
17

Finanskrisens effekter kan nu även ses i statistik över antalet betalningsföreläggande som skickas in till kronofogdemyndigheten. Under 2008 skickades det in 981.800 st ansökningar om betalningsföreläggande till kronofogden. Om man även räknar in ansökningar om handräckning i siffrorna blir det totalt 1.026.574 st ansökningar. Om man jämför med tidigare år så är det en konstant ökning sedan år 2000 då motsvarande siffra låg på 521.227 st. Det har på 8 år alltså skett närmare en fördubbling av antalet ansökningar som sker till kronfogdemyndigheten. En av de främsta orsakerna till detta får nog anses vara att både privatpersoner och företag har fått det svårare att betala sina skulder i rätt tid. Men vi märker också att allt fler fordringsägare stramar upp sin kravhantering och tiden från en fakturas förfallodag till dess att den skickas på inkasso blir kortare. Detta gör man naturligtvis som fordringsägare för att inte själv bli drabbad av kreditförluster.

Just tiden är ofta en viktig faktor för att lyckas få betalt för en obetald faktura. Ju längre man väntar desto svårare blir det att få betalt.

Ökningen av antalet betalningsföreläggande ser ut att fortsätta även under 2009. Enligt färska uppgifter från kronofogdemyndigheten uppgick antalet ansökningar om betalningsföreläggande för januari till 104.538 st.

Vänta därför inte med att vidta kravåtgärder. Klara och förfallna fordringar skall naturligtvis betalas. Skicka betalningspåminnelse när era fordringar inte blivit betalda i tid och gör det minst en gång per vecka, gärna oftare. Om inte heller betalningspåminnelsen betalas, skicka ärendet till inkasso. Transcom CMS kan hjälpa er med att gå igenom era kravrutiner och även med att sköta era utskick av betalningspåminnelse och inkassoTranscom CMS är ett inkassobolag med stor och lång erfarenhet av att hjälpa såväl stora som små företag att få betalt för sina fordringar.

Artikel DN: två av tre företag spår sämre tider


Just nu värderat 3.8 av 5 människor

 • Currently 3,8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
feb
12

Reskontraservice


Skriven av Admin, 12:31

Vi har helhetslösningen för er som företag vad gällande reskontrahantering.

 

Vår reskontraservice erbjuder er egen hantering av produktion och fakturadistribution, i vår tur tar vi hand om inbetalningarna. Vårt arbete innebär att även följa fall där en betalningspåminnelse är aktuell, detta sköts utefter vad vi gemensamt kommit överens om.

 

Transcom bygger upp påminnelserutiner och rutiner i övrigt efter era önskemål.

 

På egen hand har ni alltid full inblick i er reskontra via vår finansweb och ha tillgång till enskilda fakturor, dygnet runt. Det finns även möjlighet att ha kvar företagets system vad gällande reskontrahantering, då arbetar vi med så kallade ”skuggreskontror”. Er reskontra ligger kvar och vi har klientreskontra, det innebär att vi har två identiska reskontror. All information samt transaktioner uppdateras kontinuerligt.

 

Givetvis kan vi även hjälpa er med utvalda delar vad gällande ert ekonomiarbete med vår ekonomisupport.


Just nu värderat 2.0 av 1 människor

 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
feb
09

Färsk statistik från kronofogdemyndigheten visar att antalet inkomna ansökningar om betalningsföreläggande rörande SMS-lån fortsätter att öka. Under 2008 kom det totalt in 35775 st ansökningar om betalningsförelägganden som rörde SMS-lån. Under 2007 var motsvarande siffra 20418 st och 2006 låg antalet på 1407 st. Det är fortfarande ungdomarna som står för den största andelen av SMS-lånen men man kan under 2008 också se en förskjutning från de yngsta åldersgrupperna till de äldre. En annan trend är att kvinnornas andel av de obetalda SMS-lånen ökar.

Även ifall Stockholm, Skånes län och Västra Götalands län står för de flesta obetalda SMS-lånen så är den procentuella ökningen störst i Jämtlands och Värmlands län.

Sveriges Radio: lyssna på intervju med Petra Rosvall på kronofogdemyndigheten rörande obetalda SMS-lån 

Läs mer i artikeln på DN.se


Just nu värderat 4.3 av 4 människor

 • Currently 4,25/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
jan
29

Trots att antalet betalningsföreläggande ökade kraftigt under 2008 så kan man inte se motsvarande ökning bland antalet ansökningar om vräkning/avhysning. Tvärtom har antalet ansökningar om vräkningar/avhysningar har tvärtom minskat sedan 2000. År 2000 låg antalet ansökningar om vräkning på 13955 st och 2008 var motsvarande siffra 9458 st. Motsvarande utveckling kan man se bland genomförda avhysningar, dvs där kronofogden faktiskt avhyser. År 2000 låg antalet genomförda avhysningar på 5055 st och 2008 avhystes 3004 st.

 

 


Just nu värderat 4.7 av 3 människor

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
jan
16

Har du en kund som inte betalar sina fakturor?

Att inte ha fått betalt för en fordran är ett problem som måste lösas, och det så bekymmersfritt och snabbt som möjligt. Vi på Transcom är övertygade om att kommunikation är bästa - och trevligaste - sättet att nå det målet. Med telefonen som ett effektivt arbetsredskap för vi en dialog med den betalningsskyldige som ger resultat. Inkasso och inkassokrav är naturligtvis viktiga komponenter i att få betalt, men en effektiv inkassoprocess handlar inte enbart om att skicka inkassokrav, utan mer om att i varje enskild situation anpassa metoder och arbetssätt för att få betalt och lösa problemet. 

DN: Läs mer om inkassobolag som hotar med att sätta småföretagare i konkurs genom att endast skicka brev på posten.


Just nu värderat 3.8 av 6 människor

 • Currently 3,833333/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5